İş

Değişik işlerden bahsederken, mesleğinizi ve nerede çalıştığınızı belirtmenize yardımcı olacak İngilizce ifadeler.

Meslek

what do you do? mesleğin nedir?
what do you do for a living? ne iş yaparsın?
what sort of work do you do? ne tür iş yaparsın?
what line of work are you in? nasıl tip bir iş ile uğraşıyorsun?
I'm a … ben …
teacher öğretmenim
student öğrenciyim
doctor doktorum
I work as a … … yim/yım
journalist gazeteci
programmer programcı
I work in … … işindeyim
television televizyon
publishing yayıncılık
PR (public relations) halkla ilişkiler
sales satış
IT bilgi teknolojisi
I work with … … ile çalışıyorum
computers bilgisayarlar
children with disabilities engelli çocuklar
I stay at home and look after the children evde çocuklara bakıyorum
I'm a housewife ev kadınıyım

İş durumu

I've got a part-time job part time çalışıyorum
I've got a full-time job full time çalışıyorum
I'm … ben …
unemployed işsizim
out of work işim yok
looking for work iş bakıyorum
looking for a job iş bakıyorum
I'm not working at the moment şu anda çalışmıyorum
I've been made redundant işten çıkarıldım
I was made redundant two months ago iki ay önce işten çıkarıldım
I do some voluntary work gönüllü çalışıyorum
I'm retired emekliyim

Kimin için çalışıyorsun?

who do you work for? kimin için çalışıyorsun?
I work for … … için çalışıyorum
a publishers yayıncılık şirketi
an investment bank yatırım bankası
the council belediye (bir şehrin değişik bölgelerinin veya kasabaların belediyeleri)
I'm self-employed serbest meslek sahibiyim
I work for myself kendi işimdeyim
I have my own business kendi şirketim var
I'm a partner in … … ortağım
a law firm hukuk şirketinde
an accountancy practice maliye şirketinde
an estate agents emlak şirketinde
I've just started at … … de yeni işe başladım
IBM IBM

Çalışılan yer

where do you work? nerede çalışıyorsun?
I work in … bir … çalışıyorum
an office ofisde
a shop dükkanda
a restaurant lokantada
a bank bankada
a factory fabrikada
a call centre çağrı merkezinde
I work from home evden çalışıyorum

Eğitim ve iş deneyimi

I'm training to be … … eğitimi alıyorum
an engineer mühendislik
a nurse hemşirelik
I'm a trainee … stajyer …
accountant maliyeciyim
supermarket manager süpermarket müdürüyüm
I'm on a course at the moment şu anda bir kursa gidiyorum
I'm on work experience iş deneyimi kazanıyorum
I'm doing an internship stajyerim
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol