İş

Değişik işlerden bahsederken, mesleğinizi ve nerede çalıştığınızı belirtmenize yardımcı olacak İngilizce ifadeler.

Meslek

what do you do? mesleğin nedir?
what do you do for a living? ne iş yaparsın?
what sort of work do you do? ne tür iş yaparsın?
what line of work are you in? nasıl tip bir iş ile uğraşıyorsun?
I'm a … ben …
teacher öğretmenim
student öğrenciyim
doctor doktorum
I work as a … … yim/yım
journalist gazeteci
programmer programcı
I work in … … işindeyim
television televizyon
publishing yayıncılık
PR (public relations) halkla ilişkiler
sales satış
IT bilgi teknolojisi
I work with … … ile çalışıyorum
computers bilgisayarlar
children with disabilities engelli çocuklar
I stay at home and look after the children evde çocuklara bakıyorum
I'm a housewife ev kadınıyım

İş durumu

I've got a part-time job part time çalışıyorum
I've got a full-time job full time çalışıyorum
I'm … ben …
unemployed işsizim
out of work işim yok
looking for work iş bakıyorum
looking for a job iş bakıyorum
I'm not working at the moment şu anda çalışmıyorum
I've been made redundant işten çıkarıldım
I was made redundant two months ago iki ay önce işten çıkarıldım
I do some voluntary work gönüllü çalışıyorum
I'm retired emekliyim

Kimin için çalışıyorsun?

who do you work for? kimin için çalışıyorsun?
I work for … … için çalışıyorum
a publishers yayıncılık şirketi
an investment bank yatırım bankası
the council belediye (bir şehrin değişik bölgelerinin veya kasabaların belediyeleri)
I'm self-employed serbest meslek sahibiyim
I work for myself kendi işimdeyim
I have my own business kendi şirketim var
I'm a partner in … … ortağım
a law firm hukuk şirketinde
an accountancy practice maliye şirketinde
an estate agents emlak şirketinde
I've just started at … … de yeni işe başladım
IBM IBM

Çalışılan yer

where do you work? nerede çalışıyorsun?
I work in … bir … çalışıyorum
an office ofisde
a shop dükkanda
a restaurant lokantada
a bank bankada
a factory fabrikada
a call centre çağrı merkezinde
I work from home evden çalışıyorum

Eğitim ve iş deneyimi

I'm training to be … … eğitimi alıyorum
an engineer mühendislik
a nurse hemşirelik
I'm a trainee … stajyer …
accountant maliyeciyim
supermarket manager süpermarket müdürüyüm
I'm on a course at the moment şu anda bir kursa gidiyorum
I'm on work experience iş deneyimi kazanıyorum
I'm doing an internship stajyerim
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play